JAUMESTUDI

Dins d’aquesta secció anomenada JAUMESTUDI hi trobareu aquelles obres que per les seves característiques, no son fàcils d’encabir als altres apartats de la web, per això les he col·locat en aquesta secció. 

Hi ha obres de gran format, tipus murals, vitralls, etc., però també obres de petit format que he anat regalant als meus amics per diferents motius.

I, a vegades, hi trobareu també alguna obra en procés de realització que, mentres no estigui acabada, encara no està a la secció que li correspon.